"Vår symbol är maskrosen därför att den är gul som solen, går att äta och dricka men betraktas som ett ogräs av det teknologiska tillväxtsamhället som trots alla sina gifter inte kunnat utrota den. Den spränger sig rakt upp genom asfalten."